Föreningen Lalandersläkten

Föreningen Lalandersläkten

16B1CF48-D7C0-453A-95D8-7C8F3ABBD6A9.png Föreningens ändamål är att tillvarata gemensamma släktintressen, att verka för sammanhållning inom släkten, att föra släktregister samt att samla och bevara släktens minnen och historia.

Har ni bytt till ny e-post adress eller postadress?
Skicka ändringen till Per Olof Edman på e-post: per.ed@comhem.se

Släktregistret
Vi vill även få uppgifter om förändringar i släktregistret.
Skicka dessa till e-post: karl.mauritzson@outlook.com.

Rapport av förändring bör innehålla följande information
- hänvisning till tabell
- händelse
född
adoption
gift
samboförhållande som genererat lalanderättlingar
skilsmässa
död
- förnamn, tilltalsnamn markerat, efternamn, ev namnbyte
- tid
- plats
- källa/uppgiftslämnare

Ny adress?

Har ni bytt till ny e-post adress eller postadress?
Skicka ändringen till Per Olof Edman på E-post

Släktregistret

Vi vill gärna få uppgifter om förändringar i släktregistret.
Skicka dessa till Karl Mauritzson på E-post

Gå till denna sida för att se vilka uppgifter som du behöver ange vid förändring i släktregistret.