Föreningen Lalandersläkten

Släktregistret

Släktregistret är något som vi Lalanderättlingar kan vara stolta över och som vi alla har ansvar för att uppdatera.

Uppdatering av Släktregistret

Vi vill gärna få uppgifter om förändringar i släktregistret.
Skicka dessa till Karl Mauritzon på e-post: karl.mauritzson@outlook.com

Rapport av förändring bör innehålla följande information
- hänvisning till tabell
- händelse
född
adoption
gift
samboförhållande som genererat lalanderättlingar
skilsmässa
död
- förnamn, tilltalsnamn markerat, efternamn, ev namnbyte
- tid
- plats
- källa/uppgiftslämnare

Presentation av Karl Mauritzon

Tfn: 08-35 38 96, 0736-3 84 20
E-post karl.mauritzson@outlook.com
Tabell J 144 i släktboken
Född: 1933-10-13 i Mönsterås kommun (H)
Adress: Murkelvägen 1, 192 51 SOLLENTUNA
alternativt
Nyemålavägen 11, 380 52 TIMMERNABBEN

Bonddräng och byggnadsarbetare 1947- -1955 i hembygden
Anställd i Försvarsmakten som underbefäl och officer 1955- -1994
Gratialist 1994
Hemvärnsveteran 2005
Ordförande i Röda Korset Ålemskretsen 1995- -2009
Riksstämmoombud för Röda Korset 2002- -2011

. . och sedan 2009 är jag ansvarig för släktregistret (OBS ej medlemsregistret) efter Jan Leijd.
Jag tillhör ej Lalandersläkten men som sambo med Ingrid Ericsson tillhör jag släktföreningen.
Mina äldre anor har jag i indelt soldat, torpare, pigor och drängar i Småland och de yngre anorna efter
industrialismens genombrott utgörs av sjömän och hantverkare från samma trakt.

Efter pensioneringen delar jag och Ingrid tiden mellan min hembygden i Småland (vår, sommar och höst) och Sollentuna. Ett par gånger om året är vi i Ingrids släkts fritidhus i Kläppen, Brattland.

I Småland ägnar jag mig åt jordgubbs- och potatisodling, byggnadsarbete på fritidshus, motorcykelåkning, föreningsliv i hembygdsföreningar, Röda Korset, Hemvärnet m m. Under vintern sysslar jag främst med "manschettarbete" i form av släkt- och hembygdsforskning. I regel brukar det också en utlandsresa varje år.

Mitt motto är att livet inte har någon mening; det får den mening man själv ger det genom meningsfylld verksamhet. För detta fordras initiativ, motivation och hårt arbete!

Ny adress?

Har ni bytt till ny e-post adress eller postadress?
Skicka ändringen till Per Olof Edman på E-post

Släktregistret

Vi vill gärna få uppgifter om förändringar i släktregistret.
Skicka dessa till Karl Mauritzson på E-post

Gå till denna sida för att se vilka uppgifter som du behöver ange vid förändring i släktregistret.