Föreningen Lalandersläkten

Utvandringen till USA

Lalandersläktens bidrag till utvandringen var begränsad, men hade stor betydelse för släkten.

Av naturliga skäl var det ingen av Jacob Mårtensson Lalanders barn och barnbarn som utvandrade. De hade antingen avlidit eller blivit för gamla för att bryta upp när utvandringen tog fart.

Elva barnbarns barn utvandrade och i nästa generation ytterligare elva personer.

Antalet Lalanderättlingar i USA har stigit kraftigt.

Familjen Märet och Johan Shold

Familjen Märet och Johan Shold. George, Amanda och Jacob i bakre raden och Johan, Andrew och Märit i den främre

Port Hadlock 6 - 8 augusti 2004

Så här familjärt och härligt kan det se ut på ett släktmöte i USA

The emigration to USA

None of the children or grandchildren of the ancestor Jacob Mårtensson Lalander emigrated, which was natural as they were either dead or too old to break upp when the emigration started.

Of Jacob´s 141 great grandchildren 11 emigrated.

Ny adress?

Har ni bytt till ny e-post adress eller postadress?
Skicka ändringen till Per Olof Edman på E-post

Släktregistret

Vi vill gärna få uppgifter om förändringar i släktregistret.
Skicka dessa till Karl Mauritzson på E-post

Gå till denna sida för att se vilka uppgifter som du behöver ange vid förändring i släktregistret.